Provozní řád

Vážené maminky, tatínkové, klienti,

vítám Vás v Baby clubu Nessie. Seznamte se, prosím, s jeho provozním řádem. Přihlášením na kurz – vyplněním přihlášky a uhrazením kurzovného přijímáte souhlas s podmínkami Baby clubu Nessie a jeho provozním řádem.

Plavání v bazénu je určeno dětem od šesti měsíců do tří let rozdělených do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.

Na bazén je nutné mít s sebou

  • plavky pro sebe i dítě
  • osušku na přebalovací podložku pro dítě
  • hygienické potřeby
  • doporučené jsou boty k bazénu ( prevence uklouznutí)

Plavečky by měly být nepropustné pro moč a stolici – utěsněné kolem nožiček a pasu – doporučuji neoprenové plavečky – přechodně je možné použít i plenkové kalhotky do vody. Bez plaveček či plenkových kalhotek do vody není možné z hygienických důvodů umožnit vstup dítěte do bazénu.

Před vstupem do bazénu je nutné sebe i dítě důkladně osprchovat bez plavek a umýt zadeček mýdlem.

Dbejte, prosím, opatrnosti při otevírání dveří v šatnách s ohledem na batolící se děti.

Přebalovací podložku, prosím, překryjte vlastním doneseným ručníkem při přebalování dětí,nenechávejte dítě bez dozoru!

Lekce trvá 30 min. – v rámci lekce je 25 min. odborně vedeno lektorkou a 5 min. je určeno pro vyplavání -možnost navštívit vířivku a prostor pro spontánní hru a  zopakování probraných prvků pro dítě jen s rodičem.

Přístup rodičů s dětmi na bazén je po skončení předchozí lekce, po osprchování je možné vyčkat s dítětem zabaleným v  osušce v odpočívárně pro saunu vedle sprchy.  Přístup do šaten je 15 min. před zahájením lekce.

Po plavání je možné využít dle věku dítěte na několik minut sauničku zahřátou na 60-80 C. U dětí do 1 roku by pobyt neměl být delší než 2-3 min.Do sauny se nesmí vstupovat s plastovými hračkami a je potřeba maximální opatrnosti vzhledem k horkým kamenům v sauně ve Sport clubu U divadla ! Dítě neustále držet v náručí!

Na bazénu v Castle Rezidenci vířivka není určena pro plavání kojenců a batolat a proto jí prosím nevyužívejte! Většinou býá i vypuštěna. Na bazénu ve Sport clubu U divadla má vířivka  hygienické kontroly pro plavání dospělých. U staršího sourozence je možné po dohodě s instruktorkou využít pro dobu čekání bez zapnutí.

Do bazénu vstupuje s dítětem pouze jeden rodič či doprovod. Druhý rodič, pokud má zájem se učástnit lekce, se musí převléct do plavek , případně trička, krátkých kalhot k bazénu, potřebné si omýt nohy.

Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo doprovod dítěte. Rodič odpovídá za dítě a za případně vzniklou škodu způsobenou provozovateli bazénu, kterou je nutné provozovateli uhradit.

Provozovatel bazénu ani lektorka kurzu nezodpovídají za odložené věci a cennosti, prosím, uzamykejte si své skřínky.

Fotografování je zajištěno fotografem ve vypsaném termínu, mimo tento termín je možné pořídit fotografie jen se souhlasem všech účastníků na dané lekci.

Systém náhradních lekcí a omluv je uveden v kapitole Omluvy, náhrady.

Lekce se nemůže účastnit dítě i rodič s akutním infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Lektorka může požádat o odchod z bazénu rodiče s dítětem, pokud usoudí, že dítě nebo jeho doprovod by mohlo být infekční pro další účastníky lekce. V případě zjevného kožního onemocnění prosíme rodiče o potvrzení dětského lékaře, že dítě může s tímto kožním onemocněním vstupovat do společně využívaného bazénu.