Omluvy, náhrady

Baby club Nessie nabízí klientům nahrazování zmeškaných lekcí jako nadstandartní službu na kterou nevzniká žádný právní nárok.

Lekce budou nahrazovány v kurzu realizovaném další den v týdnu než je kurz, který navštěvujete pravidelně. Systém funguje následujícím způsobem: vyberete si náhradní lekci  např. plaváčci co chodí plavat v pondělí mohou přijít ve čtvrtek a čtvteční plaváčci v pondělí. Stačí napsat smsku den předem  a pokud je někdo omluvený, můžete přijít. Výjmečně je možné přijít i navíc ( jako sedmý člen skupinky) , ale pak by bylo potřebné dát si věci s nějakou maminkou do společné skřínky. Prosím vyčkejte na informaci až 1 den před lekcí večer-  cca kolem 21 hod. – dříve nebudu znát,zda je volné místo.Pokud se mi někdo omluví až v den plavání do 8 hod. ráno pro akutní onem., pak Vás  narychlo oslovím já smskou, zda nechcete přijít ten den na náhradní lekci.

Bazén Sport klub U divadla:

Kurzy-pondělí  odpoledne se konají v čase -13 30-14 30 hod.

Kurzy- čtvrtek dopoledne se konají v čase-  10-11 30 hod.

Bazén Castle Rezidence :

Kurzy- čtvrtek odpoledne se konají v čase  13 30- 15 hod.

Kurzy -úterý odpoledne se konají v čase 13 30 -15 30  hod.

Podzimni  kurzy   jsou prodlouženy do unora 2021.

Nové kurzy začínají v březnu 2021 a budou trvat do června 2021.

Vhodné je nahrazovat si  lekce předem a to i v případě,že nejste nemocní. Pokud pak budete mít docházku 100 %, zůstane Vám předem vybraná lekce jako bonus (platí pouze, běží -li paralelní kurz). Baby club Nessie umožnuje nahrazení max. 3 lekcí v rámci probíhajícího kurzu. V případě, že neběží na daném bazénu paralelní kurz, převádí se  max. 3 omluvené lekce do následujícího kurzu ( v Castle Rezidenci).Koná -li se paralelní kurz, lekce se do dalšího kurzu nepřevádí.

Za omluvenou lekci se považuje omluva smskou na tel.č. 731 20 98 95 nejpozději do 8 hod. ráno v den konání lekce- určeno pouze pro akutní onemocnění ! Standartní omluvu lekce, prosím, nejpozději 1 den předem večer cca do 21 hod. předem aby bylo možné jí nabídnout dalším maminkám.Méně než 2 dny předem je možné se omluvit pouze smskou (nikoliv emailem).

Baby club Nessie si vyhrazuje právo v odůvodněných případech řešit záležitost individuálně.