Plavání předškoláků

Plavání předškoláků přináší rozvoj psychomotorických dovedností dětí , posílení hlavních svalových partii jako jsou svaly zad, břicha, hýždí a dolních končetin. Vede k posliování dýchácích svalů, zvyšování kapacity plic. Přispívá k otužování a lepší odolnosti vůči infekcím. A co snad ocení každý rodič především – umožnuje bezpečnější pohyb dítěte v blizkosti vody, zvládnutí dítětě se udržet po určitou dobu nad hladinou díky výuce sebezáchrany.

Děti začátečníci u nás plavou s rodiči v bazénu, po zvládnutí dodržování zásad bezpečnosti a nabití jistoty ve vodě je možné po dohodě s instruktorkou aby byl rodič u bazénu na břehu.

Děti ve věku 3-4 roky se učí zatím pouze plavecké pohyby Cvičení jsou zaměřena na znakové a kraulové nohy a nácvik prsových rukou. K prsovým rukám zatím děti kopou kraulové nohy vzhledem k tomu, že pohyb rukou je pro děti snadnější. V tomto věku probíhá nácvik prsových rukou především formou hry typu “ Šipka, bagr“ či „Šipka, loutkový panáček“ zdůraznující ohnutí rukou v loktech. Jedná se tedy zatím pouze o první naprosto nedokonalé provedení. Děti se uči splývat, dýchat do vody, pokračují v rozvoji dovednosti potápění , které někteří již rozvijeli v kurzech kojeneckého a batolecího plavání. Loví různé předměty, pokračuje výuka skoků s odrazem ze stoje a nácvik šipky u pokročilých v tomto věku. Dítě se učí sebezáchraně, vykopat se s pomůckou ( páskem i bez) z vody a udržet se ve hvězdici na hladině , dokázat otočit se ke břehu a chytit se.

Děti ve věku 4-5 let již začínají s prvkovým plaváním- rozložením plaveckých stylů na dílčí prvky. Přidávají se znakové a kraulové ruce za pomoci pomůcek ( destičky ) – ruce se nejdřív dobíhaji . Pokračuje procvičování znakových nohou a probíhá příprava na zvládnutí plaveckého stylu znak.

Děti ve věku 5-6 let se učí plavecký styl znak již bez dobíhaní rukou , procvičují natáčení a zpevnění těla.Učí se zatím oddělené prsové ruce s kraulovými nohami a přidávají se zvlášt ve výuce i prsové nohy. Kompletní plavecký styl prsa však dítě zvládne nejdříve po 6.roce. Věnuje se i prostor cvičení kraulových paží a především nádechům do stran. Tento plavecký styl děti zvládnou většinou jako poslední a podmínkou je vynikající osvojení vydechování do vody a rytmu nádechů do stran. Potápění a skoky pokračují navazujícími hrami a rozvojem kombinace dovedností.

Všechny aktivity jsou prokládány hrovými prvky , básničkami a prací s pomůckami aby pro děti byli něčím nové, atraktivní a zajímavé. Každé dítě postupuje individuálním tempem .V jedné skupince se potkávají mladší dětí, kteří již jsou pokročilejší s o něco staršími dětmi, kteří jsou začátečníci. Atmosféra není zaměřena na soutěživost , cílem je především přinést dětem radost z plavání a nových dovedností i samostatnosti ve vodě.