Básničky

Básničky a písničky

První, druhá, třetí,čtvrtá,
na zahrádce krtek vrtá.
Vrtá samé vývrtky,
dělá tunel pro krtky.

Had leze z díry, vystrkuje kníry,
Bába se ho lekla, na kolena klekla.
Jen se bábo nelekej, na kolena neklekej.
Já jsem přece hodný had, já mám všechny děti rád.

Kolo, kolo mlýnský,
za čtyrky rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.

Děti to je novina,
přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje,
letem světem poletuje.
Přiletěla až nad náš dům,
a udělala prásk a bum!

Jede, jede mašinka,
Kouří se jí z komínka.
Jede, jede do daleka,
kde na děti voda čeká.

Levá, pravá,levá,pravá,
tak se chodí do světa,
kdo to splete, ty můj světe,
ten je velký popleta.

Dešťové kapičky, dostaly nožičky.
běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, plácly mu na tlapu.
Kocour se polekal, vyskočil a utíkal.

Máchám, máchám prádlo
Pojď mi pomoct Madlo.
Peru, peru košile
Pojď mi pomoct Emile.

Bim bam zvoneček,
Plave každý chlapeček.
Bim bam rolnička,
Plave každá holčička.

Leze, leze brouk,
Vítr do něj fouk.
Povalil ho na záda,
Brouk třepotá nohama.

Čarovala ryba,
Aby byla chyba.
Čaroval rak,
Aby bylo tak.

Měl dědeček kolotoč,
Spapal mu ho červotoč,
Spapal mu i figurky,
Teď prodává okurky.

Žába skáče po blátě,
Koupíme jí na gatě.
Na jaký, na jaký?
Na zelený strakatý.

Leze žába po žebříku,
Chce opravit elektriku.
Nejde to, nejde to,
Necháme to na léto.

Ruce , ruce ručičky,
Máte pěkné prstíčky.
Máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.

Ručičky si spolu hrají,
Mnoho práce nadělají.
Buch, buch na vrátka,
To je krátká pohádka.

Kovej, kovej kováříčku,
Okovej mi mou nožičku.
Okovej mi obě,
zaplatím já tobě.
Kovej, kovej kováříčku, okovej mi mou nožičku.
Okovej ji dobře,
Pojedem k hoře.

Hopsa, hopsa hopsasa,
Koza nemá ocasa,
Jenom malý lupínek
Co zakrývá komínek.

Tluče bubeníček,
Tluče na buben.
A svolává hochy,
Hoši pojďte ven.
Zahrajem si na vojáky,
Máme pušky a bodáky.
Hola, hola hej, nikdo nemeškej.

Houpy, hooupy, houpy,
Co si žabák koupí?
Koupí si on za kačku
Velikánskou klouzačku.
Po klouzačce do rybníka

Veze klobouk pro vodníka.
Žbluňk.
Leze, leze brouk,
Vítr do něj fouk.
Povalil ho na záda,
Brouk třepotá nohama.

Letí, letí letadlo,
Jen aby nám nespadlo.
Bručí, bručí jako drak,
Je to čmelák bombarďák.

Kutálí se ze dvora,
Velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
Že na ní padá závora.
Kam koukáš ty závoro?
Na tebe ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak,
Byl by z tebe bramborák.

„Plave ryba po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku,
kam penízky ukládá?
Na bříško a na záda.“

Já jsem malý šroubek, vyvrtám si vroubek.
Já jsem malý šroubeček, vyvrtám si vroubeček.

Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená,
kdo do ní vejde, tomu hlava sejde,
ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.

Kolébá se velryba,
celé moře rozhýbá,
vlny už se dělají,
od prostředka ke kraji.

V Americe při muzice,
tancovaly tři opice.
Jedna tak,druhá tak
a ta třetí všelijak.

Kalamajka mik, mik, mik, oženil se kominík.
vzal si ženu Elišku, v roztrhaném kožíšku.
Kalamajka pěkná věc, když je zima šup za pec,
když je teplo šup dolů. Kalamajku tancuju.

Červený šátečku kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč.
Má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč.
Tralala lalala červená fiala, tralala lalala fialenka.

Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.(2x)
Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa.
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.(2x)
Když já jim dám obroku, oni skáčou do skoku.
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.

Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oč,.
holka modrooká, nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek,
holka modrooká nesedávej tam.

Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina.
Když si smyslím, na ni sednu, když si smyslím, na ni lehnu.
Travička zelená, to je moje peřina.

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko.
Komu ty se dostaneš, má zlatá Ančičko.
Koulela se, koulela, dvě naproti sobě.
Komu bych se dostala, než Jeníčku tobě?

Slunce šlo spát, za hromádku klád,
na nebí hvězdy klíčí,
už nepracuj mravenečku můj, schovej se do jehličí.
Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký,
pojď lůžko máš odestlané z plátků od macešky.
Spinká a sní mravenec lesní, v hromádce u kapradí,
není tam sám, s maminkou je tam tykadlama ho hladí.